Một số thông tin về bản quyền người dùng cần đọc rõ để tránh các tranh chấp về sau:

1. Chia sẻ bài viết

Chúng tôi giữ bản quyền nội dung, chịu trách nhiệm bản quyền nội dung trên website. Không được phép sử dụng nội dung trên website chúng tôi vào mục đích thương mại, bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung tránh gây hiểu lầm không đúng của người đọc.

Khi copy bài viết nhớ ghi rõ nguồn nội dung website chính.

2. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Các ấn phẩm thương hiệu Banner, Logo, hình ảnh đều được sử dụng độc quyền. Việc tuân thủ quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của cả 2 chứ không cần luật pháp. Bởi vậy mong rằng bạn tuân thủ đầy đủ, đúng dắn các quy định từ chúng tôi.