1. Trách nhiệm người sử dụng

Người dùng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn như không được phép sao chép, chỉnh sửa các nội dung khi chưa có sự đồng ý. Người truy cập không truy cập website nhằm mục đích phá hoại, không cố tính dùng các phần mềm làm gián đoạn truy cập website.

2. Nội dung website

Thông tin trên website của chúng tôi đưa ra đều trung thực và tin cậy. Chúng tôi cập nhật thường xuyên vì vậy bạn sẽ yên tâm nội dung website hoàn toàn mới nhất.

3. Bản quyền

Chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất website. Nếu có chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền chúng tôi. Bất kì ai có những vấn đề như chỉnh sửa, thay đổi nội dung website không được sự cho phép đó là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.

4. Bảo mật thông tin

Các thông tin và ý kiến người sử dụng cung cấp cho website được bảo mật. Trừ một số trường hợp cần cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.

5. Đưa thông tin lên trang web

Người dùng không được đưa lên hoặc chuyển tải lên trang web tất cả các hình ảnh, khiêu dâm, xúc phạm, phỉ báng, đe dọa, những thông tin không hợp pháp sẽ bị xóa. Nghiêm cấm mọi hành vi đưa các thông tin làm ảnh hưởng website của chúng tôi.